Om gården

Gårdens produktionsinriktningar är smågrisproduktion, växtodling och skogsbruk samt två självhushållningsstugor för turism inom "bo på lantgård".

Grisproduktionen: Dräktiga suggor går i halmade stora lösdrifter inomhus. När suggan skall föda kultingar släpps hon in i grisningsavdelningen där varje sugga har egen box. Efter 6 veckor förs suggan tillbaka till lösdriften för att åter få träffa sina 25 suggkompisar. De blir där normalt betäkta efter 5-7 dygn. Smågrisarna förs ut till tillväxtstallet, där de går kvar tills de uppnått en vikt på ca: 30kg. Då säljs de vidare till lokala slaktsvinsuppfödare. Gemensamt kallar vi denna externintegreringsgrupp för Vikbolandsgrisen.
Växtodlingen: Vi odlar i huvudsak vete, rågvete och korn till våra grisar. För att förbättra växtföljden odlar vi även lin och oljeväxter.

Skogsbruket: Vi bedriver konventionellt skogsbruk med en grön skogsbruksplan. Detta innebär att man tar hänsyn för att öka den biologiska mångfalden ex. högstubbar, lämna torrträd, spara gamla kulturträd. Detta gör vi för att att spara en rikedom i våra skogar ex. fåglar insekter och örter.

Övriga djur: Fåren betar runt husen och lammar maj/april. Bina samlar nektar och honung finns till försäljning. På gården finns ett par katter.

Övrigt: Det finns även en villa byggd 1981, uthyres till åretruntboende.