Om gården

Gårdens produktionsinriktningar är växtodling och skogsbruk. Gården har två självhushållningsstugor för turism inom "bo på lantgård" och en hyresfastighet i Östra Husby.


Växtodlingen: Vi odlar i huvudsak vete, raps och korn. För att förbättra växtföljden odlar vi även lin och oljeväxter.

Skogsbruket: Vi bedriver konventionellt skogsbruk med en grön skogsbruksplan. Detta innebär att man tar hänsyn för att öka den biologiska mångfalden ex. högstubbar, lämna torrträd, spara gamla kulturträd. Detta gör vi för att att spara en rikedom i våra skogar ex. fåglar insekter och örter.

Övriga djur: Fåren betar runt husen och lammar maj/april. Bina samlar nektar och honung finns till försäljning. På gården finns ett par katter.

Övrigt: Det finns även en villa byggd 1981, uthyres till åretruntboende.